Vedení

Mgr. Eva Ježíková je zakladatelkou a sbormistryní pěveckých sborů ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě – obor sólový zpěv a absolvovala obor sbormistrovství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Je uměleckou vedoucí všech pěveckých sborů, které vyučuje, koncertuje s nimi a účastní se všech přehlídek, soutěží a zahraničních cest.

Mgr. Jana Krejsová působí jako asistentka sbormistryně v oddělení pěveckých sborů. Absolvovala hru na klavír v ZUŠ Valašské Meziříčí. Po studiu na gymnáziu získala magisterský titul na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Hudební výchova – sbormistrovství. Nyní se věnuje organizační a administrativní práci potřebné k vedení pěveckých sborů a pomáhá při dělených zkouškách sboru.

MgA. Daniel Poledňák je sbormistrem dětského pěveckého sboru miniDIZO ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Absolvoval hru na klavír a sborový zpěv v ZUŠ Valašské Meziříčí. Na Církevní konzervatoři v Opavě vystudoval obor sbormistrovství a na Fakultě umění Ostravské univerzity absolvoval obor sólový zpěv.