Sbory

Dětské pěvecké sbory jsou nedílnou součástí výuky v Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.  Výuka sborového zpěvu se v základní umělecké škole traduje už od roku 1997, kdy se jí ujala dosavadní umělecká vedoucí Eva Ježíková. Sbory v současné době navštěvuje asi 200 dětí, které jsou dle věku rozděleny do 4 skupin.

Přípravný sbor Nožka navštěvují nejmladší děti 5, 6 leté

Přípravný sbor Stonožka 1 a 2 navštěvují děti ve věku od 7 do 9 let. Ve výuce se žáci seznamují s pěveckou hlasovou technikou, s intonačními a rytmickými problémy a se základy hudební nauky. Výuka probíhá jednou týdně.

Přípravný koncertní sbor miniDIZO je určen pro děti od 9 do 12 let. Výuka, která probíhá dvakrát týdně, je zaměřena na zdokonalování pěvecké hlasové techniky. Žáci jsou již seznamováni s dvojhlasem a tříhlasem a učivo hudební nauky navazuje na znalosti z předchozích ročníků. Tento sbor vystupuje na koncertech a soutěžích po celé České republice. Šikovné děti jsou pak vybrány a zařazeny do koncertního sboru MIBIDIZO.

Koncertní sbor MIBIDIZO vystupuje pod tímto názvem od roku 2000. Zde jsou zařazeny děti starší 12 let, které se k výuce schází dvakrát týdně. Koncertní sbor se zaměřuje převážně na tvorbu současných autorů ve vícehlasých úpravách. Zúčastňuje se akcí školy a města Valašské Meziříčí, vystupuje na soutěžích a přehlídkách v kraji, v celé České republice, i v zahraničí. Děti navštívily několik evropských zemi, mezi něž patří například Španělsko, Itálie, Belgie, Černá hora a Švýcarsko. Díky úspěšné reprezentaci ve světě hudby se sbor MIBIDIZO zařadil mezi přední dětské pěvecké sbory České republiky.