Úspěšný dětský pěvecký sbor MIBIDIZO (Obelisk)

Wednesday July 25th, 2012

S velkým úspěchem se vrátil dětský pěvecký sbor MIBIDIZO ze Základní umělecké školy Valašské Meziříčí z mezinárodního festivalu v Neerpeltu – Belgie. Na tomto festivalu se představilo přes 110 sborů z 26 zemí z celého světa. V kategorii dětských pěveckých sborů soutěžilo 26 sborů a MIBIDIZO získalo 1. místo s oceněním cum laude, což získaly jen 4 sbory. 5-ti členná mezinárodní porota vystoupení dětí z Valašského Meziříčí s dirigentkou Evou Juříčkovou hodnotila velmi kladně!!! Oceňovali muzikálnost našich dětí a jejich přirozený projev, precizní zvládnutí obtížného repertoáru včetně povinné skladby, dramaturgii soutěžního programu, estetický dojem a dirigentské gesto sbormistryně Evy Juříčkové. Z celkového počtu 100 bodů sbor MIBIDIZO získal 97 bodů.
Velmi se z tohoto úspěchu radujeme, dodalo nám to elán a energii do další práce a věříme, že Českou republiku, valašský kraj a naše město budeme i nadále s úspěchy reprezentovat.