Adventní benefiční koncert, středa 11. 12. 2019, Evangelický kostel Valašské Meziříčí

Ve středu 11. 12. 2019 se uskuteční adventní benefiční koncert dětského pěveckého sboru MIBIDIZO a Komorního smyčcového orchestru žáků Základní umělecké školy Alfréda Radoka.

Výtěžek koncertu je určen na charitativní a sociální činnost střediska Diakonie ve Valašském Meziříčí.

Koncert začíná v 18:00 hod.

Těšíme se na setkání.